Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Програмиране в училище

Обучението по кодиране е като изучаването на чужд език: Колкото по-рано започнат децата, толкова по-успешни ще бъдат! Уважаеми колеги, директори, учители, родители: Предлагаме на Вашето внимание интерактивен софтуер за обучение по програмиране на деца. Подходящ и за деца от 2-ри клас. Вижте какво е необходимо, за да включите Програмирането в учебната програма на своето дете/ученици

Вижте какви са приликите и разликите със Scratch.

Вижте повече: Програмиране в училище (Интерактивно обучение)