Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ в ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ

Уважаеми колеги,

Към Формуляра за кандидатстване за Иновативно Училище: В случаите, когато предвиждате въвеждане на нов, допълнителен учебен предмет /Обикновено 1 или 2 часа от Раздел "В" - ФУЧ от Учебния план, / Или се взема 1 час от ЗИП/ - и се заменят от Иновативния предмет: Към момента на кандидатстване се прилага и учебната програма.

Тe ce ОДОБРЯВАT САМО ОТ ДИРЕКТОРА на Вашето училище. Към момента на Кандидатстване НЕ се търси предварително одобрениe от РУО.

На тази страница ще намерите нашите предложения за въвежданите нови, допълнителни учебни предмети така, както Ви ги предлагаме ние:

1. Учебни програми за: За Визуално програмиране и за Уеб Програмиране

2. Учебни програми за: Дигитална Математика

Вашият предмет може да се казва "IT Математика", "Математическо моделиране" или по друг начин. Необходимо е да коригирате наименованието на дисциплината в Учебната програма за всеки от класовете! 

За ПЪРВИ КЛАС, 1 уч.час/седмично = 32 уч.часа/годишно

Изтегли в PDF: Учебна програма - за кандидатстване за Иновативно училище - за 1ви клас - 32 учебни часа/годишно

Изтегли в WORD: Учебна програма - за кандидатстване за Иновативно училище - за 1ви клас - 32 учебни часа/годишно

За ВТОРИ КЛАС, 1 уч.час/седмично = 32 уч.часа/годишно

Изтегли в PDF: Учебна програма - за кандидатстване за Иновативно училище - за 2ри клас - 32 учебни часа/годишно

Изтегли в WORD: Учебна програма - за кандидатстване за Иновативно училище - за 2ри клас - 32 учебни часа/годишно

 

За ТРЕТИ КЛАС, 1 уч.час/седмично = 32 уч.часа/годишно

Изтегли в PDF: Учебна програма - за кандидатстване за Иновативно училище - за 3ти клас - 32 учебни часа/годишно

Изтегли в WORD: Учебна програма - за кандидатстване за Иновативно училище - за 3ти клас - 32 учебни часа/годишно

За ЧЕТВЪРТИ КЛАС, 1 уч.час/седмично = 32 уч.часа/годишно

Изтегли в PDF: Учебна програма - за кандидатстване за Иновативно училище - за 4ти клас - 32 учебни часа/годишно

Изтегли в WORD: Учебна програма - за кандидатстване за Иновативно училище - за 4ти клас - 32 учебни часа/годишно

 

3. Учебна програма за Интерактивен Графичен Дизайн 

Изтегли в PDFУчебна програма - за кандидатстване за Иновативно училище - за 2, 3, 4 клас - 32 учебни часа/годишно

Изтегли в WORD: Учебна програма - за кандидатстване за Иновативно училище - за 2, 3, 4 клас - 32 учебни часа/годишно

Изтегли в PDF: Учебна програма - за кандидатстване за Иновативно училище - за 5 и 6 клас - 32 учебни часа/годишно

Изтегли в WORD: Учебна програма - за кандидатстване за Иновативно училище - за 5 и 6 клас - 32 учебни часа/годишно