Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Тематични разпределения "Програмиране" /1-12 клас/

Уважаеми колеги,

На тази страница можете да изтеглите промерните годишни разпределения за "Визуално програмиране" (1-6 клас) и    "Уеб програмиране"(7-12 клас) по класове.

Те са разработени в два варианта:

Вариант 1: По 2 учебни часа/седмично, за ВТОРИЯ СРОКВключените учебни часове са съответно:  по 28 учебни часа за 1, 2, 3 и 4 клас; по 32 учебни часа за 5 и 6 клас, и по 36 уч.часа за учениците от 7-12клас

Вариант 2: По 2 учебни часа/седмично, за ПЪРВИ И ВТОРИ СРОК. Включените учебни часове са съответно:  по 64 учебни часа за 1, 2, 3 и 4 клас; по 68 учебни часа за 5 и 6 клас и по 36 уч.часа за учениците от 7-12клас

Забележка 1: Съкратените разпределения са Разработени са за проекта "Занимания по интереси" по Наредбата за приобщаващото образование /за 2018/2019 уч.г. - програмата стартира от втория срок/

Забележка 2: Разпределенията за цялата учебна година са подходящи за проектите, които включват обучение в два срока. например "Иновативно училище", "Подкрепа за успех" и други.

Забележка 3: Ако Проектът/Програмата, по която участва Вашето училище, изисква да предвидите часове за Публична изява, Работа с родители или друг обществен ангажимент: Ще е необходимо да ги добавите.

   Тематично разпределение: "Визуално програмиране" за Първи клас - 28 учебни часа: ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ  

Тематично разпределение: "Визуално програмиране" за Втори клас - 28 учебни часа: ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

Тематично разпределение: "Визуално програмиране" за Трети клас - 28 учебни часа: ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

Тематично разпределение: "Визуално програмиране" за Четвърти клас - 28 учебни часа: ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

Тематично разпределение: "Визуално програмиране" за Пети клас - 32 учебни часа: ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

 

Тематично разпределение: "Визуално програмиране" за Шести клас - 32 учебни часа: ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

 

Тематично разпределение: "УЕБ програмиране" за Ученици от 7 до 12 клас - 36 учебни часа: ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

Вижте още:

Тематични разпределения за Интерактивен Графичен Дизайн