Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Тематични разпределения "IT Математика"

Уважаеми колеги,

ВИДЕО: КАК СЕ РАБОТИ СЪС САЙТА ЗА IT МАТЕМАТИКА - ВИДЕО РЪКОВОДСТВО

 На тази страница можете да изтеглите примерните годишни разпределения за "IT Математика" (Наричана още "Дигитална математика") по класове, за учениците 1-4 клас. Те са разработени с 2 учебни часа/седмично, за 64 учебни часа.

 

Забележка: Ако Проектът/Програмата, по която участва Вашето училище, изисква да предвидите часове за Публична изява, Работа с родители или друг обществен ангажимент: Ще е необходимо да ги добавите.

 

  Тематично разпределение: "IT Математика" за Сборна група Трети - Четвърти клас - за ВТОРИ срок  - 28 учебни часа 

 

   Тематично разпределение: "IT Математика" за Първи клас - 64 уч.часа  

   Тематично разпределение: "IT Математика" за Втори клас  - 64 уч.часа 

   Тематично разпределение: "IT Математика" за Трети клас  - 64 уч.часа 

  Тематично разпределение: "IT Математика" за  Четвърти клас - за ВТОРИ срок  - 28 уч.часа