Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Примерни учебни програми: Програмиране в училище

Уважаеми колеги, на тази страница ще намерите примерни учебни програми, за въвеждане на предмети по програмиране с Programiram.com (Визуално програмиране, Основи на Програмирането, Уеб програмиране и Програмиране) в часовете по ЗИП, СИП, извънкласна или като кръжочна дейност, или като Лятна Школа по програмиране към читалища или други учебни институции

Подходящ за целта е проектът за внедряване на иновации в образователната сферна на Министерството на Образованието и Науката: Иновативно Училище.

Вижте: Примерни Учебни програми по класове: 1-ви  до 12-ти клас

Тематични разпределения по програмиране по класове

 

Примерна Учебна програма: Въведение във Визуалното програмиране c Programiram.com за ученици от 1-ви клас

Примерна учебна програма: Въведение във Визуалното програмиране с Programiram.com за 2-ри клас

Примерна учебна програма: Визуално програмиране с Programiram.com за ученици от 3-ти клас

Примерна учебна програма: Визуално програмиране с Programiram.com за ученици от 4-ти клас

Примерна учебна програма: Визуално програмирането с Programiram.com за ученици от 5-ти клас - Проект Иновативно Училище, или друг

Примерна учебна програма: Основи на програмирането с Programiram.com за ученици от 6-ти клас

Примерна учебна програма: Основи на програмирането с Programiram.com за ученици от 7-ми клас

Примерна учебна програма: Основи на програмирането с Programiram.com за ученици от 8-ми клас

Примерна учебна програма: Основи на програмирането с Programiram.com за ученици от 9-ти клас

Примерна учебна програма: Основи на програмирането с Programiram.com за ученици от 10-ти клас

 

Примерна учебна програма: Програмиране с Programiram.com за ученици от 11-ти клас

Примерна учебна програма: Програмиране за напреднали с Programiram.com за ученици от 12-ти клас

 

Нашият екип води часове по Основи на програмирането по проекта "Твоят час" в училище. В групите са включени деца от 2-ри до 7-ми клас, включително.

Нашият екип има преки наблюдения какво е средното темпо при работата в час. Разбира се, винаги има деца, които се справят по-бавно, както и такива, които се справят по-бързо. За по-бързо-справящите се деца, системата разполага с множество ресурси, които да задоволят любознателността на децата.

В предложените по-горе учебни програми сме включили материал и теми, които да са подходящи за средното ниво в групата, изучаваща Основи на Програмирането за съответния клас.

Учебните програми са адекватни за часове по СИП, ЗИП, Лятна школа по програмиране за деца, други кръжочни дейности в или извън училище. 

 

Вижте още: 

 

 Аз уча интерактивна IT математика (Образователни игри за ученици 1-ви до 6-ти клас)

 Обучения с квалификационни кредити за учители: Одобрените ни теми от МОН