Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Уважаеми колеги,

За да получите 100% от финансирането за Заниманията по интереси на учениците, е необходимо да включите 40% от заниманията да са по направления: Дигитална креативност, Математика, Технологии, Природни науки.

Ние Ви предлагаме съдействие по тематични направления "Дигитална креативност" и "IT Математика".(С използване на външно юридическо лице)

Вижте повече информация: Занимания по интереси в училище

Уважаеми колеги,

Към Формуляра за кандидатстване за Иновативно Училище: В случаите, когато предвиждате въвеждане на нов, допълнителен учебен предмет /Обикновено 1 или 2 часа от Раздел "В" - ФУЧ от Учебния план, / Или се взема 1 час от ЗИП/ - и се заменят от Иновативния предмет: Към момента на кандидатстване се прилага и учебната програма.

Тe ce ОДОБРЯВАT САМО ОТ ДИРЕКТОРА на Вашето училище. Към момента на Кандидатстване НЕ се търси предварително одобрениe от РУО.

На тази страница ще намерите нашите предложения за въвежданите нови, допълнителни учебни предмети така, както Ви ги предлагаме ние:

Read MoreУЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ в ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ

Предлагаме Ви Безплатно съдействие за попълване на документите за кандидатстване по проект "Иновативно училище" към МОН. Съдействаме за внедряване на интерактивни обучения в клас; Примерно попълнен ФОРМУЛЯР за 2024/2025уч.г.  Вижте примерна игра 1   игра 2 

Вижте още: Иновативно училище към МОН

Обучението по кодиране е като изучаването на чужд език: Колкото по-рано започнат децата, толкова по-успешни ще бъдат! Уважаеми колеги, директори, учители, родители: Предлагаме на Вашето внимание интерактивен софтуер за обучение по програмиране на деца. Подходящ и за деца от 2-ри клас. Вижте какво е необходимо, за да включите Програмирането в учебната програма на своето дете/ученици

Вижте какви са приликите и разликите със Scratch.

Вижте повече: Програмиране в училище (Интерактивно обучение)