Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Иновативните училища и Европейският съюз

Разгледайте доклада "Преподаване и учене в дигиталната ера" на EU. Ще намерите чудесна информация как другите училища в Европа използват Новите технологии. Вижте идеи, които могат да помогнат конкретно на Вашето училище да бъде модерно, дигитално и иновативно! Вижте и за международната среща на UNESCO в Банско през 2017 г.

 

Уважаеми колеги,

на тази страница ще се постараем да преведем в кратка форма най-интересното от доклада на Европейския съюз, посветен на темата "Преподаване и учене в дигиталната ера". Той разглежда нуждата от въвеждане на иновации във всички учебни заведения в Европа, не само в българските училища.

Докладът е много интересен.

За момента Ви предлагаме документа в неговата оригинална версия, на английски език.

Също така, можете да разгледате публикацията от сайта на UNESCO за проведената през м.септември, 2017 г. среща в България.

Тема на събитието:  “Rethinking learning in a digital age”

Следващата ще е 2019 г., в Канада.

Публикация на сайта на UNESCO:   “Rethinking learning in a digital age” - UNESCO Institute
for Information Technologies in Education

 

ДОКЛАД: Innovative schools: teaching & learning in the digital era