Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Защо да кандидатствате за Иновативно Училище?

Ако Вашето училище бъде отличено със знака за Иновативност в самото му наименование, то това означава Престиж, Качество и Повече ученици!

Уважаеми директори, учители, колеги,

Ние харесваме изключително много проекта на Министерството на Образованието и Науката поради следните няколко причини. Надяваме се, че ще Ви помогнем да вземете своето решение дали да подадете документи за Иновативно училище, или не.

 

1. Проектът дава възможност на всяко училище да внедри своето виждане по въпроса "Кой е най-добрият начин да се провеждат часовете в моята класна стая?"

Истинските експерти, които познават най-най-добре нуждите на децата, и усещат правилният подход към техните особености и нужди, са учителите, които им преподават. Проектът дава възможност на всяко училище и Учител да въведе нов, разчупен начин на преподаване в класната си стая. Като не е необходимо да се изчаква постановление, наредба или закон, за да може нововъведението да стане факт!

2. Проектът дава възможност, и осигурява подкрепа, да въведете в своето училище не само нов начин на преподаване в класната стая, но и нов учебен предмет. Вероятно усещате, че нещо липсва? Този проект е изключително подходящ да добавите нов учебен предмет, който да запълни празнината! 

Основи на визуалното програмиране, или Основи на уеб дизайна, или Дигитална математика, Интерактивен графичен дизайн: Всички тези дисциплини заслужават да им се отдели място в учебния процес.

Ако имате и вие предложение и идея - можете да я реализирате успешно чрез проекта!

3. Проектът предоставя възможност за Вашето училище да привлечете вниманието на обществеността, и на родителите. Ще успеете да ги включите по-активно в училищния живот! Новите учебни дисциплини са интересни, интерсктивни и увлекателни.  Те задържат вниманието на учениците, и им позволяват да открият други свои силни страни.

За иновативни училища могат да бъдат определени всички държавни, общински и частни училища, които използват нови методи на преподаване, учебни програми и планове. За да бъде определено като иновативно, училището трябва да кандидатства до 31.01 всяка година.

Подава се електронен формуляр.