Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

проект Твоят час

По проект "Твоят час" деца от 3-ти до 12-ти клас изучават Основи на Програмирането с www.Programiram.com. Обученията провокират огромен интерес от страна на родителите, и учениците. Интерактивни и иновативни, те помагат на децата да подобрят своето логично и креативно мислене. Под формата на игра, или в кодов редактор - като истински кодери! Ако имате интерес да включите и своето училище по проекта, Вашите ученици ще бъдат щаслтиви! Ще програмират, докато играят. И ще играят, докато програмират. 

Вижте какви са предимствата пред използване на софтуера Scratch.

Вижте повече: Програмиране по Проект "Твоят час"