Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

проект Твоят час

По проект "Твоят час" деца от 3-ти до 12-ти клас изучават Основи на Програмирането с www.Programiram.com. Обученията провокират огромен интерес от страна на родителите, и учениците. Интерактивни и иновативни, те помагат на децата да подобрят своето логично и креативно мислене. Под формата на игра, или в кодов редактор - като истински кодери! Ако имате интерес да включите и своето училище по проекта, Вашите ученици ще бъдат щаслтиви! Ще програмират, докато играят. И ще играят, докато програмират. 

Вижте какви са предимствата пред използване на софтуера Scratch.

Вижте повече: Програмиране по Проект "Твоят час"