Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

2024/2025г: Иновативно училище към МОН

Предлагаме Ви Безплатно съдействие за попълване на документите за кандидатстване по проект "Иновативно училище" към МОН. Съдействаме за внедряване на интерактивни обучения в клас; Примерно попълнен ФОРМУЛЯР за 2024/2025уч.г.  Вижте примерна игра 1   игра 2 

Вижте още: Иновативно училище към МОН