Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

2019/2020г: Иновативно училище към МОН

Предлагаме Ви Безплатно съдействие за попълване на документите за кандидатстване по проект "Иновативно училище" към МОН. Съдействаме за внедряване на интерактивни обучения в клас; Примерно попълнен ФОРМУЛЯР за 2019/2020уч.г.  Вижте примерна игра 1   игра 2 

Вижте още: Иновативно училище към МОН