Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Дистанционно училище

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

Тема: Дистанционно училище

  ⇒ 3 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530097

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена и Неприсъствена форма

 ⇒ Продължителност: 48 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проект.

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 150 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

   Анотация на курса:

 • Дистанционното обучение в училище дава много възможности, но и поставя предизвикателства пред всички нас. Предизвикателствата пред учителите, родители и ученици, мотивация за справяне в условията на дистанция. Обучението е изключително интересно, и с практическа ориентираност. По време на обучението участниците ще се запознаят с обучителни платформи, които улесняват работата в електронна среда. Софтуер за създаване на интерактивно съдържание, възможности за провеждане на синхронен и асинхронен онлайн/дистанционен учебен процес.  Ще се запознаем и с възможностите на електронния дневник като начин за подобряване на комуникацията между училището и семейството, и вариант за намаляване на хартиените документи.

Цел на обучението:

 • Обучаемите да
 • - Предизвикателствата пред учителите, родители и ученици, мотивация за справяне в условията на дистанция.
  - Запознаване на участниците с образователни платформи и софтуер, подходящи за провеждане на синхронно и асинхронно обучение от дистанция;
  - Намиране на отговор на въпроса: Как мога да приложа наученото в моята педагогическа работа?

Методи на обучение:

 • Интерактивни методи и инструменти: 
 • Обсъждане
 • дискусия на понятия
 • концепции и практически ситуации
 • беседа, работа в малки групи
 • тестове за самооценка
 • обучение в онлайн платформа.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Организационна
 • Академична
 • Комуникативна
 • Административна

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема: КОУЧИНГ - ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕШ ПЕДАГОГ - КОУЧ(3 кредита)

Тема: СЪЗДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА СРЕДА - УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ И АГРЕСИЯТА В УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ(3 кредита)

Тема: ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМНОТО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕТО И В ДЕТСКАТА ГРАДИНА(3 кредита)

 

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85