Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Компютърно моделиране/кодиране и STEM концепцията в учебния процес

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

Тема: Компютърно моделиране/кодиране и STEM концепцията в учебния процес

  ⇒ 2 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530108

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена и Неприсъствена форма

 ⇒ Продължителност: 32 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проект.

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 120 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение

Програмата е насочена към:

 

 

 

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

   Анотация на курса:

 • В рамките на обучението ще се разглеждат програмни среди за компютърно моделиране, кодиране и програмиране. Чрез тях учениците ще създават свои интерактивни истории и анимации с цел развиване на умения по програмиране, прецизност, аналитични способности и изчислителни умения. Ще усвоят основите на визуалното кодиране/моделиране. Педагогическите специалисти ще придобият знания и умения да организират и провеждат часовете по Компютърно моделиране, както и други занятия и часове, които изискват познания и умения по преподаване в областта на STEM дисциплините.

 

Цел на обучението:

 • Обучаемите да
 • - Учителите да придобият знанията и уменията не само по предмет „компютърно моделиране“, а и интердисциплинарно при подготовката на учениците за уменията на бъдещето;
  - Придобиване на знания и умения за провеждане на занятия по STEM дисциплини.

Методи на обучение:

 • Интерактивни методи и инструменти: 
 • Обсъждане
 • дискусия на понятия
 • концепции и практически ситуации
 • работа в малки групи
 • работа в дигитална среда
 • обучение в онлайн платформа.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Организационна
 • Академична

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема: РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЪСКИ, ДИСПЛЕИ, МАСИ И СЪВРЕМЕННИ УСТРОЙСТВА(2 кредита)    

Тема: ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ПОДХОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ(2 кредита)

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85