Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда

 Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

1 квалификационен кредит - Програмата е с УИН 97530075

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена форма

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 85 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
 • Корепетитори, хореографи, треньори

 

За курса:

При обучение в мултикултурна среда учителят трябва да прилага нови, съвременни и иновативни методи и подходи в процеса на преподаване, за да бъде разбран и усвоен правилно от всички ученици преподаваният учебен материал. Обучението в мултикултурната среда от изключително труден и сложен процес на преподаване, би могъл да се превърне в интересно предизвикателство. 

 

Методи на обучение:

 • Онлайн подготовка – 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми и предложения с алтернативни решения, и други;
 • Лекционен курс;
 • Дискусия – открито обсъждане на поставени проблеми с активно участие на участниците в обучението;
 • Сценично представяне и решаване на казуси.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна

 

Вижте още от нашите най-популярни теми:

 

Тема: ДИСЦИПЛИНА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО(1 кредит)

Тема: ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА ЗА РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ(1 кредит)

 

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85