Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Повишаване на знанията за програмиране: визуално и уеб програмиране

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

Тема: Повишаване на знанията за програмиране: визуално и уеб програмиране

  ⇒ 3 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530103

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена и Неприсъствена форма

 ⇒ Продължителност: 48 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проект.

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 150 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Ръководител направление ИКТ

   Анотация на курса:

 • В това обучение се разглеждат среди за уеб и визуално програмиране, които са лесно достъпни. Преподавателите ще придобият конкретни практически умения за визуално програмиране, и уеб програмиране. Тези разновидности в кодирането са подходящи за изучаване от ученици на възраст от 2 до 12 клас. Някои от инструментите позволяват обучение на по-малките чрез анимирани герои. Други инструменти позволяват визуализиране на резултатите, или работа в конзола. Участниците в обучението ще могат да придобият конкретни познания да работят с инструменти и среди, които да са подходящи за възрастта на техните ученици.

Цел на обучението:

 • Участниците да се запознаят с подходяща среда за уеб и визуално програмиране;
 • Участниците да се запознаят с подходящи инструменти за ползване в преподаването на ученици от различна възраст (от 2 до 12 клас).

Методи на обучение:

 • Интерактивни методи и инструменти: 
 • Демонстрация
 • беседа
 • групова и индивидуална работа
 • беседа, работа в малки групи
 • Практическа работа с компютър

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Академична
 • Дигитална

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема:ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ/КОДИРАНЕ, И STEM ДИСЦИПЛИНИ(3 кредита)

Тема: ДИСТАНЦИОННО УЧИЛИЩЕ(3 кредита)

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85

276