Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Киберсигурност, защита на личните данни, видове опасности за децата и учениците при използване на онлайн среда

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

Тема: Киберсигурност, защита на личните данни, видове опасности за децата и учениците при използване на онлайн среда

  ⇒ 3 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530102

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена и Неприсъствена форма

 ⇒ Продължителност: 48 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проект

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 150 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Ръководител направление ИКТ

   Анотация на курса:

 • Темата е предназначена за педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. Чрез обученията по тази програма учителите ще научат какво е безопасност и как да защитят себе си, устройствата и учениците си.

Цел на обучението:

 • Запознаване с понятието Киберсигурност; Придобиване на умения за защита на личните данни; Запознаване с видове опасности за децата и учениците при използване на онлайн среда.

Методи на обучение:

 • Интерактивни методи и инструменти
 • Демонстрация
 • Беседа
 • Групова и индивидуална работа
 • Беседа, работа в малки групи
 • Практическа работа с компютър

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Академична
 • Дигитална

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема: ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ/КОДИРАНЕ, И STEM ДИСЦИПЛИНИ (3 кредита)

Тема: РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА(3 кредита)

 

За контакт с нас: Център за професионално обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85

275