Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Цени "Занимания по Интереси", Образование за утрешния ден

Уважаеми колеги,

предлагаме цена на услугата, многократно по-ниски от тези за свободния пазар. Обучението на учениците по иновативен и напредничав начин е нашата мисия.

  • При 1 - 60 ученици от едно училище: Таксата е 45 лв/ на ученик/ на година - с включено ДДС;
  • При 61 - 120 ученици от едно училище, участващи в проекта, препоръчваме пакетна цена за училище: 2400 лв./на училище/на година - цената включва ДДС.
  • Акаунтите за Ръководителите на групите, Обучението - при необходимост,  Наръчник на учителя, Предложените годишни разпределения и материали за писмени изпитвания, Техническата подкрепа: не се заплащат.
  • Можете да комбинирате нашите различни образователни софтуери.